Metoda autorska Cały JA

Obóz językowy z Collegem Językowym

Metoda – czyli sprawdzony sposób docierania na szczyt

„Rezultatem informacji i doświadczenia jest metoda. Metoda- czyli sprawdzony sposób docierania na szczyt.”
M.E.Gerber

Cały JA

Cały JA – to autorska metoda nauczania języków opracowana przez zespół nauczycieli, metodyków oraz specjalistów z zakresu dydaktyki pracujących dla i w Collegu Językowym.
W skrócie CJ to wartość Collegu Językowego w postaci opracowanej przez nas autorskiej metody, którą szkoła na trwałe wbudowała w program nauczania języków obcych.
To efekt ponad 20 lat praktyki i obserwacji, ewolucji innowacji i ulepszania sposobów przekazywania wiedzy praktycznej z zakresu nauczania języków obcych. 

Po co metoda?

Innowacyjna metoda Collegu Językowego zastosowana w programie autorskim służy temu, aby maksymalnie skrócić drogę dotarcia na szczyt językowych możliwości.
Rozwija wszystkie kompetencje językowe takie jak: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie oraz dokłada tę, którą dziś w globalnym świecie uważa się za kluczową dla osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego na wszystkich polach działania, to jest umiejętność Myślenia Krytycznego, czyli „Critical Thinking”.
Sekwencja powtarzalności, systematyczność, zaangażowanie „Całego JA” oraz umiejętność stosowania myślenia krytycznego na codzień zastosowana w programie autorskim, skraca Twoją drogę i uczy bycia jeszcze skuteczniejszym w przyswajaniu języka obcego.

Dla kogo jest „Cały JA”?

Przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych metoda „Cały JA” obejmuje proces nauki języka od momentu zapisania na kurs, aż do momentu znalezienia się w punkcie, w którym dokładnie chcesz się znaleźć niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania językowego.

Obóz językowy z Collegem Językowym
Obóz językowy z Collegem Językowym

Czym jest metoda „Cały Ja” w praktyce?
To:

 1. Zaangażowanie wszystkich zmysłów, emocji i uczuć, aby najpierw imitować, a następnie wykreować.
 2. Stosowanie w praktyce rutyn myślenia krytycznego („Jakość Twojego życia zależy od jakości pytań jakie sobie zadajesz” T. Robbins).
 3. Colourful Coding & Graphics – stosowanie systemu koloru i grafiki do aż o 40% skuteczniejszego zapamiętywania przerabianego materiału.
 4. Mówienie całymi zdaniami i stosowanie pozytywnego wzmacniania, aby przełamać bariery językowe.
 5. Użycie muzyki oraz nawyku opowiadania swojej własnej historii, aby kreować swoją przyszłość.

Wszystko to służy maksymalnemu skróceniu drogi dojścia do poziomu komunikatywnego, a następnie dynamicznego przejścia na wyższe poziomy sprawności językowej.

Obóz językowy z Collegem Językowym
Obóz językowy z Collegem Językowym
Obóz językowy z Collegem Językowym

Chcesz coś zmienić? Zmień to!

COME, SEE, LISTEN, FEEL, FOLLOW, CREATE, EMPLOY

PRZYJDŹ, ZOBACZ, POSŁUCHAJ, POCZUJ, NAŚLADUJ, KREUJ, ZASTOSUJ

 • Tak jak dziecko, które odkrywa otaczający świat bawiąc się i testując ten świat całym sobą, w metodzie CJ to ta pierwotna umiejętność UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO jest ćwiczona poprzez zaangażowanie „Całego Ja” z wszystkimi zmysłami, abyś przez sekwencję powtarzalności i systematyczności nabrał nawyku kreowania swojej historii i swojej przyszłości, stosując w praktyce wyniesioną z zajęć wiedzę.
 • Używając Colorful Coding & Graphics zapamiętujesz słówka, zwroty i wyrażania o 30-40% skuteczniej. To Ty decydujesz, które z nich wrócą z Tobą do domu, a następnie które zostaną opowiedziane w Twojej historii. Zastosuj i zobacz jak fajnie uczyć się z kolorami i obrazkami, które reprezentują Twoje wyobrażenia i przekonania. I jak fajnie pamiętać te słowa i zwroty skuteczniej i dłużej, niż kiedy wkuwasz je na pamięć.
 • Uważa się, że Critical Thinking, Myślenie Krytyczne, to kolejna oprócz wspomnianego już wyżej słuchania, mówienia, czytania i pisania kompetencja przyszłości. A ponieważ wiemy, że „Future is Now”, będziemy uczyć Cię rutyn myślenia krytycznego, co wyzwoli ogromny potencjał i nowe możliwości odczytywania, procesowania i zastosowania potrzebnej wiedzy, informacji, myśli, opinii. I precyzyjnego wyrażania siebie także w innych językach.

Co dostaję w pakiecie?

 1. atmosferę życzliwości, wsparcia i poczucia, że uczenie się jest zabawą
 2. jasno wyznaczone cele i czas potrzebny do ich osiągnięcia
 3. uczeń – lektor / lektor – uczeń – obustronne zaangażowanie i skupienie na celach
 4. wiedzę, umiejętności i dobre nawyki językowe
 5. pewność językową i umiejętność zastosowania rutyn myślenia krytycznego w każdej sytuacji
 6. warsztaty, Drama Club, letnie i zimowe obozy językowe, konsultacje
Obóz językowy z Collegem Językowym
Obóz językowy z Collegem Językowym

Czemu mówienie jest tak ważne?

Granice naszego języka wyznaczają granice naszego świata.
L. Wittgenstein

W Collegu Językowym wierzymy, że mówienie jest naszym pomostem ze światem i jakość tej komunikacji daje nieskończenie wiele możliwości do działania.

I chociaż to umiejetność słuchania jest pierwszą, z którą na świat przychodzimy, jest to umiejętność bierna, receptywna. Trudno się zgodzić, że całkiem bierna. Ile mózg musi się napracować, aby „odczytać” i przetworzyć te zakodowane komunikaty z zewnątrz.

Następnie uczymy się imitować otaczających nas ludzi i uczymy się mówić. Ta druga nasza umiejętność jest aktywna, produktywna. Zaczynamy tworzyć dźwięki, wyrazy, zdania. Zaczynamy spostrzegać, że kiedy produkujemy dźwięk, słowo, świat zaczyna nam odpowiadać. Wchodzimy z nim w dialog. Uczymy się współpracy z tym światem, czerpania i dawania, komunikowania, odczytywania świata i jego potrzeb i naszych własnych potrzeb, przede wszystkim, aby efektywnie z tym światem współgrać. To dlatego mówienie jest tak ważne, bo od niego się wszystko zaczyna, od naszego dialogu ze sobą, a potem ze światem. Mówienie buduje nas, naszą wewnętrzną pewność siebie i pewność wyrażania i prezentowania siebie na „zewnątrz” czyli w świecie.

Na bazie mówienia, później, przychodzi czytanie, a następnie pisanie.

W takiej kolejności też przychodzi nauka języka obcego, czasami, na pewnym etapie dojrzałości językowej wszystkie te kompetencje zaczynają się wzajemnie przenikać i dopełniać.

Myślenie krytyczne, to nie krytykowanie kogoś lub czegoś, lub nastawanie na swoje potrzeby. To taka ewaluacja, która wymaga samodyscypliny i autokorekty własnych procesów myślowych oraz innych podejmowanych działań przybliżających nas do rzetelnej i realistyczej odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi poszukujemy, a następnie wyciągnięcie wniosków jak mogę zdobytą w ten sposób wiedzę zastosować w przyszłości.

Wspomniany już wcześniej Tony Robbins mówi, że „Jakość Twojego życia zależy od jakości pytań jakie sobie zadajesz” i pokazuje przykłady ludzi, którzy zadając właściwe pytania doszli na szczyty swoich ludzkich możliwości. Również w nauce języków obcych!

Niezmiennie, od lat w Collegu Językowym umiejętność, do której przywiązujemy największą wagę jest mówienie – tak jak w procesie nauki języka ojczystego. Na tej solidnej bazie budujemy to, co nazywamy pewnością językową. Tak zbudowany „dom wiedzy” nie runie w oparciu o holistyczne podejście nauczania „Całego JA” – to się musi udać. I udaje się zawsze, kiedy jesteś zaangażowany Ty i Ja czyli my

Metoda „Cały JA”, czyli sprawdzony sposób docierania na szczyt.

Twoje zmysły prowadzą Cię do poznania tego nowego świata jakim jest język obcy.
Twoja umiejętność krytycznego myślenia i opowiedzenia swojej historii wyznaczą kierunek działań na przyszłość.
Twoje zasoby wiedzy upewniają Cię, że wszystko, co zaplanowałeś w nauce języka, jest osiągalne.
Czujesz „Całym JA”, że to co robisz jest realne i przynosi korzyści.
Uczysz się języka, by przekraczać granice swoich możliwości.
Działasz.

Izabela Jarzębska

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *